Eğitimler

Bölüm 2
Davranışları Yönetmek
Davranışları Yönetmek
Bu bölümde uygulamalı davranış analizi, öğretim ortamı oluşturma, davranışları ölçme ve değerlendirme, yeni davranışlar kazandırma ve problem davranışlarla başa çıkma konularına yer verilmiştir.
İçindeki modüller
Modül 4Uygulamalı Davranış AnaliziBu modülde uygulamalı davranış analizi ve ilkeleri, temel varsayımları, özellikleri, kavramları, uygulamaları, uygulamalı davranış analizinde etik ve otizmle ilgili araştırmalar konularına yer verilmiştir.Modül 5Öğretim Ortamı OluşturmaBu modülde eğitimde anne-baba rolü, öğretim ortamı oluşturma, öğretim için uygun zamanı belirleme, uygun yer seçme, ortamın düzenleme, öğretim sırasında kullanılacak materyalleri seçme, öğretimin yoğunluğu, geçişlerin planlanması, duyusal gereksinimlerin belirlenmesi, genelleme, hizmetlerin bütünlüğü ve sınıfta öğretim ortamı oluşturma konularına yer verilmiştir.Modül 6Davranışları Ölçme ve DeğerlendirmeBu modülde davranışsal değerlendirme, hedef davranış belirleme ve tanımlama, davranışsal amaç yazma, veri toplama ve kayıt tutma, veri toplama sıklığı, verilerin kullanılması ve grafikleştirerek yorumlanması konularına yer verilmiştir.Modül 7Yeni Davranışlar KazandırmaBu modülde, konuşamayan çocuklarda iletişim becerilerinin desteklenmesine dayalı yöntemler,resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistem ve müdahalelerini değerlendirmeye yer verilmiştir.Modül 8Problem Davranışlarla Başa ÇıkmakBu modülde otizmli çocuklarda görülen davranış problemleri, davranış probleminin ne olduğu, nedenleri, çocuk için işlevleri, ÖDS modeli, önleme teknikleri, davranış problemlerinin azaltılması ve öfke nöbetleri konularına yer verilmiştir.
Tamamlanma süresi
Her modülün tamamlanması yaklaşık 3 veya 4 saat sürmektedir.
Bölüm 3
Temel Becerileri Kazandırmak
Temel Becerileri Kazandırmak
Bu bölümde öğretimi planlama ve yürütme, yönergeleri yerine getirme, başkalarının davranışlarını taklit etme, eşleme becerileri, sınıflama becerileri, etkinlik çizelgesi takip etme ve seçim yapma, oyun oynama ve otizmli çocukların eğitiminde teknoloji kullanımı konularına yer verilmiştir.
İçindeki modüller
Modül 9Öğretimi Planlama ve YürütmeBu modülde, sistematik öğretim, sistematik öğretimin öğretim alanları, hedef davranış seçme ve öğretimi planlama konularına yer verilmiştir.Modül 10Yönergeleri Yerine GetirmeBu modülde alıcı dil becerileri kapsamında; tek basamaklı yönergeler, iki basamaklı yönergeler, bekleme becerisi, sözel alıcı dil becerilerinin jestlerle desteklenmesi ve alıcı dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik ileri araştırma örnekleri konularına yer verilmiştir.Modül 11Başkalarının Davranışlarını Taklit EtmeBu modülde taklit becerileri kapsamında; nesnelerle yapılan büyük ve küçük kas taklit becerileri, yüz hareketlerini ve ifadelerini taklit becerileri ile iki basamaklı taklit becerilerinin öğretimi konularına yer verilmiştir.Modül 12Eşleme BecerileriBu modülde eşleme, eş nesneleri eşleme, eş resimleri eşleme, nesnelerle resimleri eşleme, renk eşleme, şekil eşleme, aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme ve ilişkisel özelliklere göre eşleme konularına yer verilmiştir.Modül 13Sınıflama BecerileriBu modülde sınıflama becerileri, sınıfa göre eşleme becerileri, ayırma becerileri, eş olan nesneleri ayırma, nesneleri sınıfına göre ayırma ve genelleme konularına yer verilmiştir.Modül 14Etkinlik Çizelgesi Takip Etme ve Seçim YapmaBu modülde etkinlik çizelgeleri, ön koşul becerileri, kullanım örnekleri, seçim yapma, tercih bildirme, seçim yapma becerisinin öğretimi, seçim fırsatlarının çeşitleri ve seçim fırsatlarının sunulmasına ilişkin konulara yer verilmiştir.Modül 15Oyun OynamaBu modülde oyun becerileri, ön koşul becerileri, öğretimi, sembolik oyun ve akranların model olduğu oyun uygulamaları konularına yer verilmiştir.Modül 16Otizmli Çocuklarda Öğrenme Fırsatlarının Artırılmasında Teknolojik DesteklerBu modülde otizmli çocukların eğitiminde teknoloji kullanımı, tablet bilgisayar uygulamaları, video temelli öğretim uygulamaları ve öğretim uygulamalarının teknoloji aracılığıyla sunulması konularına yer verilmiştir.
Tamamlanma süresi
Her modülün tamamlanması yaklaşık 2-3 saat sürmektedir.
Bölüm 5
Öz Bakım Becerilerini Kazandırmak
Öz Bakım Becerilerini Kazandırmak
Bu bölümde öz bakım gereksinimlerini karşılama kapsamında, çeşitli becerilerin öğretim süreçlerine ve tekniklerine yer verilmiştir.
İçindeki modüller
Tamamlanma süresi
Her modülün tamamlanması yaklaşık 1-2 saat sürmektedir.
Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.  KVKK kapsamında bilgilendirmemizi içeren Aydınlatma Metni için başlığına tıklayın.
İzin ver
Reddet
X
X