Ana sayfa>Portal Hakkında
Portal Hakkında
 

Portal Hakkında

Sevgili Portal Kullanıcıları,

Portalda yer alan 20 modül, belli bir akış sırasına göre hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Portaldan en üst düzeyde yararlanabilmek için, bu modülleri sırayla takip etmekte büyük yarar vardır. Ayrıca, her modül çok sayıda alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümleri sırayla okumak, ilgili videoları izlemek, fotoğrafları incelemek, önerilen etkinlikleri yerine getirmek, tartışma konularının üzerinde durmak ve yoklama sorularına yanıt vermek; modüllerin hedefine ulaşması için büyük önem taşımaktadır. Bazı modüllerde Türkçe ve İngilizce okuma parçaları yer almaktadır. Bu okuma parçalarının sunulmasının amacı, belirli konularda daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmaktır. Ancak, modüllerin anlaşılması, okuma parçalarının okunmasına bağlı değildir. Dolayısıyla, İngilizcesi yeterli olmadığı için okuma parçalarından yararlanamayan Portal kullanıcılarının kaygılanmalarına gerek yoktur.

Sevgili anne-babalar, kardeşler ve diğer aile üyeleri,

Bu Portal ailenizdeki otizmli çocuğun özelliklerini anlamanız, onun davranış sorunlarıyla başa çıkmanız, ona çeşitli beceriler kazandırmanız ve onu toplum yaşamına hazırlamanız için size eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Portalda yer alan modülleri sırayla takip ederek, otizmli çocuğunuzun ve ailenizin yaşamında çok önemli bir fark yaratabilirsiniz. Öte yandan, acil sorunlarınız için bazı modüllere sırası gelmeden başvurup, çocuğunuzun sorunlarına hızla çözümler üretmeniz de mümkün olabilir. Her ne kadar bu Portal özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanmışsa da, çocuğun işlevde bulunma düzeyine bağlı olarak, Portalda sunulan bilgiler ve uygulama önerileri yaşa uygun materyallerle çalışılması koşuluyla her yaştaki otizmli bireyde kullanılabilecek özelliklerdedir.

Sevgili eğitimciler, uzmanlar, araştırmacılar ve üniversite öğrencileri,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, otizm alanında bilimsel olanla bilimsel olmayanı birbirinden ayırmak büyük önem taşımaktadır. Bu Portal, bu kaygıdan hareketle hazırlanmış olup, otizmli bireylere yönelik en güçlü bilimsel dayanaklara sahip ve Uygulamalı Davranış Analizi adı verilen bilim dalına ait uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaları, okulöncesi dönemdeki otizmli çocuklar başta olmak üzere, her yaştaki otizmli bireyle yürütebilirsiniz. Portalda yer alan modüllerin ve okuma parçalarının ilgili lisans ve lisansüstü dersleri için de önemli bir destek sağlayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, modüllerde sunulan bilgilerin, Otizm Spektrum Bozukluğu alanında yürütülecek araştırmalar için de yol gösterici olacağı inancındayız.

Uzmanlarımız

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN

Binyamin BİRKAN; 1993 yılında Gazi Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında lisans, 1997 yılında yüksek lisans, 2001 yılında Anadolu Üniversitesi’nden Özel Eğitim dalında doktora derecesi aldı. 1994–2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Amerika’da bulunan ve kısa adıyla PCDI olarak bilinen Princeton Child Development Institute’de otizm spektrum bozuklukları üzerine eğitim aldı ve post doktora yaptı. 2006 yılında Özel Eğitim alanında doçent unvanı alan BİRKAN, aynı yıl Tohum Otizm Vakfı tarafından kurulan Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda Eğitim Direktörü olarak görev yapmaya başladı. 2013 yılında özel eğitim alanında profesör unvanını alan Binyamin BİRKAN, ayrıca Princeton Child Development Institute’nin yaygınlaştırma kolu direktörlüğü görevini de yürütmektedir. Çeşitli üniversitelerde ders okutan Binyamin BİRKAN’ın bilimsel ilgi alanları arasında otizm spektrum bozukluğu olan çocuk, ergen ve yetişkinlerin eğitimi, uygulamalı davranış analizi ve davranış analisti yetiştirme yer almaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası bilimsel yayınları, kitap ve kitap bölümleri, İngilizce’den Türkçe’ye çevirdiği kitapları, eğitim materyalleri ve kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Binyamin BİRKAN evli ve üç çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

1953 yılında Van’da doğdu, ilk ve orta öğretimini farklı illerde tamamladı. Yüksek öğretimini ve lisans üstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamladı. 1980-1983 arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1984-1985 öğretim yılında California Üniversitesi’nde, Near Eastern Studies bölümünde Türkçe öğretimi derslerinde asistanlık yapan Sucuoğlu, 1984-1986 yılları arasında Princeton’da otizmli çocuklar ve gençler için bir özel eğitim kurumu olan Eden Institute’de çalıştı. 1986-1991 yılları arasında,Ankara’da, bir grup eğitimci ile birlikte kurduğu özel eğitim kurumunun yöneticiliğini yaptı ve 1991 de Ankara Üniversitesi’ne öğretim görevlisi olarak döndü ve akademik kariyerine devam etti. 1996 yılında özel eğitim alanında doçent, 2002 yılında ise profesör unvanını aldı. 2002 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin müdürlüğünü yürütmüştür. Şuanda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Halen uygulamalı davranış analizi, otizm, zihin engelliler konularında lisans; sınıf yönetimi, sosyal beceri öğretimi, otizm ve erken çocukluk özel eğitimi konularında ise lisans üstü dersler vermektedir. Kaynaştırma uygulamaları, sınıf ve davranış yönetimi, sosyal beceri öğretimi, erken eğitim ve aile eğitimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

1970 yılında Erzurum’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında ise yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesini aldı. Türkiye Bilimler Akademisi’nden aldığı Yurtiçi Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Kentucky Üniversitesi’nde doktora eğitimi için çalışmalarda bulundu. Tekin-İftar 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Özendirme Programı kapsamında Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Bursu’nu kazandı. 1991-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda rehber öğretmen olarak görev yaptı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında özel eğitim alanında doçent unvanını, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı. 2007 yılından beri Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde müdür olarak görev yapmaktadır. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik etkili öğretim, uygulamalı davranış analizi, yanlışsız öğretim yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemleri konuları Tekin-İftar’ın bilimsel çalışma konuları arasındadır. Bu konularda ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ve eş yazarlı kitapları vardır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar

1962 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1980 yılında Eskişehir Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, 1987 yılında Anadolu Üniversitesinden özel eğitim alanında yüksek lisans, 1992 yılında ise Toronto Üniversitesinden özel eğitim alanında doktora derecesi aldı. 1985-2007 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Anadolu Üniversitesinde kurulan Engelliler Araştırma Enstitüsüne müdür olarak atandı ve 14 yıl bu görevi sürdürdü. 2001 yılında özel eğitim alanında profesör unvanını aldı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesinden emekli oldu. Halen Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi ve otizmli çocuklara yönelik bilimsel dayanaklı uygulamalar yer almaktadır.

Doç. Dr. Onur Kurt

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1993 yılında Van Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında lisans, 2001 yılında yüksek lisans, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. 1997 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Öğretim elemanı olarak göreve başladıktan sonra Küçük Adımlar Erken Özel Eğitim Programı kapsamında aile rehberliği çalışmaları yürüttü. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Biriminde iki yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2005-2006 yılları arasında İngiltere’de bulunan Sunfield Araştırma Enstitüsü ve Sunfield Özel Eğitim Okulu’nda konuk araştırmacı ve öğretmen olarak görev yaptı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’na (OÇİDEP) ilişkin uygulamalarda danışmanlık görevini yürütmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi yer almaktadır.

Yrd.Doç.Dr. Burcu Ülke-Kürkçüoğlu

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1994 yılında Ankara’da tamamladıktan sonra 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden lisans, 2001 yılında İngiltere Leeds Üniversitesi özel eğitim alanında yüksek lisans, 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesi aldı. 2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2004-2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılının başından bu yana Anadolu Üniversitesi özel eğitim alanında yardımcı doçent olarak Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde görev yapmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde lisans dersleri okutmakta ve eğitim seminerleri vermektedir. Ayrıca, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nda (OÇİDEP) danışman olarak çalışmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi ve otizmli çocuklara yönelik bilimsel dayanaklı uygulamalar yer almaktadır.

Dr. Gizem Tanol

Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Tanol, Yüksek Lisans ve Doktorasını Eğitim Psikolojisi alanında otizm spektrum bozuklukları ve davranış bozuklukları uzmanlık alanlarında Minnesota Üniversitesinde tamamladı. Profesyonel hayatına son on yıldır ABD’de devam eden Tanol, Alpine Learning Group’da Uygulamalı Davranış Analistliği, New York Üniversitesi ASD Nest Project’de, Davranış Eğitimi Program Direktörlüğü, ve Hunter College, CUNY’de Öğretim Üyeliği yaptı. Ayrıca ortak kurucusu olduğu Autism Friendly Spaces Vakfı Yönetim Kurulunda yer almanın yanı sıra, vakfın direktörlük görevini de üstlendi. Bu çerçevede dünyada ilk defa gerçekleştirilmiş olan “otizm-dostu” Broadway Şovları ve MET muzesi günleri gibi büyük çapta projeleri organize etti. Tanol, 2013 yılında Minesota Üniversitesi tarafından “Kariyerinde Erken Başarı” ödülüne layık bulundu.

Eğitmenlerimiz

Deniz Yılmaz, Elmas Seyhan, Merve Öztürk, Nergiz Koçarslan ve Sedef E. Akdan

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda formatör olarak çalışan deneyimli eğitmenlerin portalın geliştirilmesinde büyük katkıları olmuştur. Özellikle videoların ve fotoğrafların planlanması, metinlere uygun biçimde çekilmesi, videolar için senaryoların yazılması ve metinlerin okunması görevlerini üstlenmişlerdir.