Ana sayfa>Gizlilik ve Kullanım>Kullanım koşulları
Gizlilik ve Kullanım
Kullanım koşulları
 

Kullanım koşulları

Aşağıda TOHUM OTİZM VAKFI ile sizin aranızdaki yasal bir sözleşmenin koşulları yer almaktadır. Bu Web sitesine erişerek, bu siteyi görüntüleyerek veya kullanarak, bu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullara bağlı olacağınızı ve geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uyacağınızı kabul etmektesiniz. Bu koşulları kabul etmiyorsanız, lütfen, bu Web sitesini kullanmayın.

TOHUM OTİZM VAKFI size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu Kullanım Koşullarını ve bu Web sitesinde yer alan diğer tüm bilgileri, postalanan bu belgeyi güncelleyerek değiştirebilir. Ayrıca, TOHUM OTİZM VAKFI herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir zamanda, bu sitede tanımlanan ürünlere, hizmetlere ve programlara ilişkin geliştirmeler veya değişiklikler yapabilir.

Genel

Bu Web sitesinde, uyulması ve takip edilmesi gereken mülkiyete ilişkin bildirimler ve telif hakkı bilgileri yer alır. Bu sitede yer alan her türlü içerik, program ve materyalin hakları Vakıf’a aittir ve Portal’da yer alan görsel veya işitsel herhangi bir data kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

TOHUM OTİZM VAKFI’nın önceden yazılı izni olmaksızın bu site ve bu sitenin tüm içeriği kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz veya bu içerikten türetilen işler yaratmak üzere kullanılamaz.

TOHUM OTİZM VAKFI, bu Web sitesinde yer alan Web sayfalarına, ancak bu Web sitesinin ticari olmayan amaçla yalnızca sizin bilgisayarınızdan kişisel erişiminiz ve bu Web sayfalarını bu bilgisayarda bu amaçla görüntülemeniz için size münhasır olmayan, devredilemeyen, sınırlı bir izin verir. Bu izin, size bu sitede görüntülenen içeriği değiştirmemeniz, tüm telif hakkı ve ticari marka bildirimleriyle, mülkiyete ilişkin diğer bildirimleri korumanız ve bu içerikle birlikte yer alan veya bu sitede sair surette belirtilen tüm kayıt ve koşulları ve bildirimleri kabul etmeniz koşuluyla verilir. Önceki koşullar dikkate alınmaksızın; bu siteden yüklenmesi, erişilmesi veya diğer bir şekilde kullanılması için sağlanan, kendi lisans kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine sahip tüm yazılım ve diğer malzemeler, söz konusu kendi kayıt ve koşullarına ve bildirimlerine tabi olacaklardır.

Yukarıdaki paragrafta belirtilen sınırlı izin haricinde, TOHUM OTİZM VAKFI size herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya diğer bir mülkiyet hakkı veya fikri mülkiyet hakkı kapsamında, açık veya zımni olarak hiçbir hak veya lisans vermez. Bu site içeriğinin hiçbir parçasının kopya görüntüsünü, başka bir Web sitesinde veya diğer herhangi bir ortamda kullanamazsınız.

Bu sitede yer alan kayıt, koşul ve bildirimlere uymamanız halinde, size verilmiş tüm haklar önceden bildirilmeksizin otomatik olarak sona erecek ve elinizde veya kontrolünüzde bulunan yüklenmiş malzemelerin tüm kopyalarını derhal imha etmeniz gerekecektir. Ayrıca, TOHUM OTİZM VAKFI, üyelik Üye veya kendisi tarafından sona erdirildiğinde Üye’ye ait tüm bilgi ve verileri imha edecektir. Ancak imha edilmemesinden veya bilgilerin saklanmasından dolayı TOHUM OTİZM VAKFI sorumlu değildir, TOHUM OTİZM VAKFI’ndan bu nedenle herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

Sorumluluğun reddine ilişkin belirli koşullar

Bu Web sitesinde yer alan bilgilerin doğru, güncel veya eksiksiz olduğu taahhüt ve garanti edilmez ve bu site teknik kusurlar veya yazım hataları içerebilir. TOHUM OTİZM VAKFI, bilgileri güncel tutmak veya sitede yayınlanan bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini sağlamak için bu siteyi güncelleme sorumluluğunu almaz (ve bu sorumluluğu açıkça reddeder). Buna bağlı olarak, bu sitede tanımlanan tüm hizmetler, ürünler veya diğer konularla ilgili olarak herhangi bir karar vermeden önce, sitede yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve eksiksizliğini sizin teyit etmeniz gerekir. TOHUM OTİZM VAKFI, sorunun çözülmesi amacıyla bilgi sağlamayı seçmiş olsa bile, TOHUM OTİZM VAKFI’na bildirilen herhangi bir sorunun TOHUM OTİZM VAKFI tarafından çözüleceğine dair hiçbir garanti vermez.

Gizli bilgiler

TOHUM OTİZM VAKFI, kendi Web sitesi yoluyla sizden gizli veya sizin mülkiyetinizde bulunan bilgileri almak istememektedir. Lütfen, TOHUM OTİZM VAKFI’na gönderilen kişisel bilgiler hariç (isim-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri vb.) tüm bilgi veya malzemelerin TOHUM OTİZM VAKFI tarafından gizli OLMAYAN bilgi olarak değerlendirileceğini dikkate alın. TOHUM OTİZM VAKFI’na herhangi bir bilgi veya malzeme göndererek, TOHUM OTİZM VAKFI’na bu malzemeleri ve bilgileri kopyalaması, çoğaltması, yayınlaması, yüklemesi, postalaması, aktarması, dağıtması, kamuya açık görüntülemesi, gerçekleştirmesi, değiştirmesi, bunlardan türetilen işler hazırlaması ve diğer herhangi bir şekilde serbestçe kullanması için sınırsız ve geri alınamaz bir lisans vermiş olursunuz. Ayrıca, TOHUM OTİZM VAKFI’na herhangi bir amaçla gönderdiğiniz tüm fikirleri, kavramları, know-how veya teknik bilgileri TOHUM OTİZM VAKFI’nın serbestçe kullanabileceğini de kabul edersiniz.

Ancak,
(a) TOHUM OTİZM VAKFI, sizden adınızı kullanma iznini almadığı sürece; veya (b) TOHUM OTİZM VAKFI, bu sitenin belirli bir bölümüne gönderdiğiniz malzemeler veya diğer bilgilerin, adınızla birlikte, yayınlanacağını veya diğer bir şekilde kullanılacağını size önceden bildirmediği sürece; veya (c) TOHUM OTİZM VAKFI’in bu şekilde davranması yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler uyarınca zorunlu olmadığı sürece, TOHUM OTİZM VAKFI sizin adınızı yayınlamayacak veya TOHUM OTİZM VAKFI’na malzeme veya bilgi göndermiş olduğunuzu kamuya açıklamayacaktır.

Ürün ve hizmet alabilmek amacıyla TOHUM OTİZM VAKFI’na gönderdiğiniz tanımlayıcı kişisel bilgiler, TOHUM OTİZM VAKFI’nın gizlilik ilkesine uygun olarak işlenecektir.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Bu Web sitesinde, TOHUM OTİZM VAKFI dışı Web sitelerine ve kaynaklara bağlantılar veya atıflar sağlanabilir. TOHUM OTİZM VAKFI, herhangi bir TOHUM OTİZM VAKFI sitesinden atıfta bulunmuş olabileceği, erişilebilen herhangi bir TOHUM OTİZM VAKFI dışı Web sitesi veya üçüncü kişi kaynakları hakkında hiçbir beyanda bulunmaz, garanti vermez veya herhangi bir taahhütte bulunmaz. TOHUM OTİZM VAKFI dışı bir Web sitesine giden bir bağlantı, TOHUM OTİZM VAKFI’nın bu sitenin içeriğini veya bu tür bir Web sitesinin kullanımını veya sahibini onayladığı anlamına gelmez. Ayrıca, siz, bu tür üçüncü kişileri bir TOHUM OTİZM VAKFI sitesinden öğrenmiş (veya bu tür kişilerle bir bağlantı sağlamış) olsanız bile, TOHUM OTİZM VAKFI sizin üçüncü kişilerle gerçekleştirebileceğiniz işlemlere taraf değildir veya bu tür hiçbir işlemden sorumlu değildir. Dolayısıyla, TOHUM OTİZM VAKFI’nın bu tür harici sitelerin veya kaynakların sağlanabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu tür site veya kaynaklarda yer alan veya buralardan sağlanan hiçbir içerikten, hizmetten, üründen veya diğer malzemelerden sorumlu olmadığını veya bunlara karşı yükümlü olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

TOHUM OTİZM VAKFI dışı bir Web sitesine eriştiğinizde, bu site TOHUM OTİZM VAKFI logosunu içerse dahi, lütfen, bu sitenin TOHUM OTİZM VAKFI’ndan bağımsız olduğunu ve TOHUM OTİZM VAKFI’in bu Web sitesinin içeriğini kontrol etmediğini biliniz. Kendinizi virüslerden, worm, truva atlarından veya diğer potansiyel yıkıcı programlardan korumak için gerekli önlemleri almak ve bilgilerinizi uygun bulduğunuz şekilde korumak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu siteye bağlanmak

Bu Web sitesine giden tüm bağlantıların TOHUM OTİZM VAKFI tarafından yazılı olarak onaylanmış olması gerekir; TOHUM OTİZM VAKFI, ancak bir bağlantı ve bu bağlantı tarafından etkinleştirilen sayfalar: (a) bu Web sitesinin herhangi bir sayfasının çevresinde çerçeve oluşturmadığı veya bu sitede yer alan herhangi bir içeriğin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştirebilecek diğer teknikleri kullanmadığı sürece; (b) sizin TOHUM OTİZM VAKFI ile kurduğunuz ilişkiyi yanlış tarif etmediği sürece bu bağlantılara izin verebilir. Bu siteye bağlantı oluşturmak üzere izin almaya yönelik diğer bir koşul da, bu Web sitesine bağlantı oluşturma iznini TOHUM OTİZM VAKFI’nın istediği herhangi bir zamanda, yalnızca kendi takdiriyle, sona erdirebileceğini kabul etmenizdir.

Çeviriler

Bu Web sitesindeki belirli metinler, yabancı dillerde de sağlanabilir. Bu çeviriler, size yalnızca bir kolaylık olarak sağlanır ve TOHUM OTİZM VAKFI, çevirinin bir kişi veya bilgisayar tarafından yapılmış olduğuna bakılmaksızın, çevirinin doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin olarak hiçbir beyanda veya taahhütte bulunmaz.

GARANTİNİN REDDİ

Bu sitenin kullanımından kaynaklanan risk yalnızca size aittir. Tüm malzemeler, bilgiler, ürünler, yazılımlar, programlar ve hizmetler, herhangi bir garanti verilmeksizin sağlanır. TOHUM OTİZM VAKFI yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, mülkiyet haklarının ve fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmeyeceğine dair garantiler ile ticarilik ve belirli bir amaca uygunluk için garantiler de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık, zımni, yasal ve diğer her türlü garantiyi vermeyi veya beyanda bulunmayı açıkça reddeder. Hiçbir sınırlama olmaksızın, tohum otizm vakfı bu web sitesinin kesintisiz, zamanında, güvenli ve hatasız işleyeceğine dair hiçbir garanti vermez.

Bu anlaşmayı okuyarak, malzemeleri, bilgileri, ürünleri, yazılımları, programları veya hizmetleri yüklediğinizde veya diğer herhangi bir şekilde edindiğinizde, bunu yalnızca kendi kararınızla ve riski size ait olmak üzere ve bilgisayar sisteminizde oluşabilecek hasarlar veya veri kayıpları da dahil olmak üzere, doğabilecek her türlü zarardan yalnızca sizin sorumlu olacağınız şekilde gerçekleştirdiğinizi biliyor ve kabul ediyorsunuz.

Bazı hukuk düzenleri garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu durumda yukarıda hariç tutulanlar sizin için geçerli değildir.

SORUMLULUKLARIN SINIRI

Zarar olasılığı TOHUM OTİZM VAKFI’na önceden açıkça bildirilmiş olsa bile, TOHUM OTİZM VAKFI, bu web sitesiyle ilişkili ya da bu web sitesinden kaynaklanan veya bu web sitesinin kullanımından ya da bu web sitesinden bağlantı verilen, atıfta bulunulan veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir site veya kaynağın herhangi bir kullanımından veya herhangi bir malzemenin, bilginin, ürünün veya hizmetin kullanımından, yüklenmesinden veya bunlara erişimden kaynaklanan; doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya sonuçta ortaya çıkan zararlardan, bu kapsamda sınırlı olmaksızın, kar kaybı, işlerin kesintiye uğraması, tasarruf kaybı veya programların veya verilerin kaybından, her ne türde olursa olsun hiç bir zarardan hiçbir koşul altında sorumlu olmaz. Bu sorumluluktan feragat, sorumluluk, sözleşmeye, garantiye, haksız fiile veya diğer herhangi bir yasal gerekçeye dayansa bile, tüm dava nedenleri için geçerli olur.

TOHUM OTİZM VAKFI, üyelik Üye veya kendisi tarafından sona erdirildiğinde Üye’ye ait tüm bilgi ve verileri imha edecektir. Ancak imha edilmemesinden veya bilgilerin saklanmasından dolayı TOHUM OTİZM VAKFI sorumlu değildir, TOHUM OTİZM VAKFI’ndan bu nedenle herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.