Portal Hakkında

Sevgili Portal kullanıcıları,

Portalda yer alan 20 modül, belli bir akış sırasına göre hazırlanmıştır. Dolayısıyla, Portaldan en üst düzeyde yararlanabilmek için, bu modülleri sırayla takip etmekte büyük yarar vardır. Ayrıca, her modül çok sayıda alt bölümden oluşmaktadır. Bu alt bölümleri sırayla okumak, ilgili videoları izlemek, önerilen etkinlikleri yerine getirmek, tartışma konularının üzerinde durmak ve yoklama sorularına yanıt vermek; modüllerin hedefine ulaşması için büyük önem taşımaktadır. Bazı modüllerde Türkçe ve İngilizce okuma parçaları yer almaktadır. Bu okuma parçalarının sunulmasının amacı, belirli konularda daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin işlerini kolaylaştırmaktır. Ancak, modüllerin anlaşılması, okuma parçalarının okunmasına bağlı değildir. Dolayısıyla, İngilizcesi yeterli olmadığı için okuma parçalarından yararlanamayan Portal kullanıcılarının kaygılanmalarına gerek yoktur.

Sevgili anne-babalar, kardeşler ve diğer aile üyeleri,

Bu Portal ailenizdeki otizmli çocuğun özelliklerini anlamanız, onun davranış sorunlarıyla başa çıkmanız, ona çeşitli beceriler kazandırmanız ve onu toplum yaşamına hazırlamanız için size eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Portalda yer alan modülleri sırayla takip ederek, otizmli çocuğunuzun ve ailenizin yaşamında çok önemli bir fark yaratabilirsiniz. Öte yandan, acil sorunlarınız için bazı modüllere sırası gelmeden başvurup, çocuğunuzun sorunlarına hızla çözümler üretmeniz de mümkün olabilir. Her ne kadar bu Portal özellikle okulöncesi dönemdeki çocuklara yönelik hazırlanmışsa da, çocuğun işlevde bulunma düzeyine bağlı olarak, Portalda sunulan bilgiler ve uygulama önerileri her yaştaki otizmli bireyde kullanılabilecek özelliklerdedir.

Sevgili eğitimciler, uzmanlar, araştırmacılar ve üniversite öğrencileri,

Sizlerin de çok iyi bildiği gibi, otizm alanında bilimsel olanla bilimsel olmayanı birbirinden ayırmak büyük önem taşımaktadır. Bu Portal, bu kaygıdan hareketle hazırlanmış olup, otizmli bireylere yönelik en güçlü bilimsel dayanaklara sahip uygulamaları kapsamaktadır. Bu uygulamaları, okulöncesi dönemdeki otizmli çocuklar başta olmak üzere, her yaştaki otizmli bireyle yürütebilirsiniz. Portalda yer alan modüllerin ve okuma parçalarının ilgili lisans ve lisansüstü dersleri için de önemli bir destek sağlayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, modüllerde sunulan bilgilerin, otizm alanında yürütülecek araştırmalar için de yol gösterici olacağı inancındayız.

Başarı Belgesi

Her Modülün sonunda isteğe bağlı bir Değerlendirme bölümü yer almaktadır. Portal kullanıcıları Değerlendirme bölümüne girip soru talebinde bulunduklarında, o Modüle ilişkin doğru-yanlış soru havuzundan rastgele 10 soru açılmaktadır. Her portal kullanıcısının her modüle ilişkin olarak en fazla 3 kez soru talep etme hakkı bulunmaktadır. Sorular açıldıktan sonra, kullanıcı Değerlendirmeyi tamamlamasa bile hakkını kullanmış olmaktadır. Dolayısıyla, kullanıcıların kendilerini hazır hissetmeden soru talebinde bulunmamaları büyük önem taşımaktadır.

Değerlendirmelerdeki başarı ölçütü 10'da 8 olup her Modülde kullanıcıların en yüksek puanları dikkate alınmaktadır. Herhangi 9 Modülün Değerlendirmesini başarıyla tamamlayan kullanıcılara Başlangıç Düzeyi Başarı Belgesi, 18 Modülün Değerlendirmesini başarıyla tamamlayan kullanıcılara ise İleri Düzey Başarı Belgesi verilmektedir.

Uzmanlarımız

Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar

1962 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1980 yılında Eskişehir Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 1984 yılında Boğaziçi Üniversitesinden psikoloji alanında lisans, 1987 yılında Anadolu Üniversitesinden özel eğitim alanında yüksek lisans, 1992 yılında ise Toronto Üniversitesinden özel eğitim alanında doktora derecesi aldı. 1985-2007 yılları arasında Anadolu Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 1993 yılında Anadolu Üniversitesinde kurulan Engelliler Araştırma Enstitüsüne müdür olarak atandı ve 14 yıl bu görevi sürdürdü. 2001 yılında özel eğitim alanında profesör unvanını aldı. 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesinden emekli olarak İstanbul’a yerleşti. Halen çeşitli kurumlara danışmanlık yapmakta, çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü dersleri okutmakta ve eğitim seminerleri vermektedir. Ayrıca, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nın (OÇİDEP) koordinatörlüğünü yürütmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi ve otizmli çocuklara yönelik bilimsel dayanaklı uygulamalar yer almaktadır.

Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu

1953 yılında Van'da doğdu, ilk ve orta öğretimini farklı illerde tamamladı. Yüksek öğretimini ve lisans üstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tamamladı. 1980-1983 arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 1984-1985 öğretim yılında California Üniversitesi'nde, Near Eastern Studies bölümünde Türkçe öğretimi derslerinde asistanlık yapan Sucuoğlu, 1984-1986 yılları arasında Princeton'da otizmli çocuklar ve gençler için bir özel eğitim kurumu olan Eden Institute'de çalıştı. 1986-1991 yılları arasında,Ankara'da, bir grup eğitimci ile birlikte kurduğu özel eğitim kurumunun yöneticiliğini yaptı ve 1991 de Ankara Üniversitesi'ne öğretim görevlisi olarak döndü ve akademik kariyerine devam etti. 1996 yılında özel eğitim alanında doçent, 2002 yılında ise profesör unvanını aldı. 2002 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdürlüğünü yürütmekte ve Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Halen uygulamalı davranış analizi, otizm, zihin engelliler konularında lisans; sınıf yönetimi, sosyal beceri öğretimi, otizm ve erken çocukluk özel eğitimi konularında ise lisans üstü dersler vermektedir. Kaynaştırma uygulamaları, sınıf ve davranış yönetimi, sosyal beceri öğretimi, erken eğitim ve aile eğitimi alanlarında çalışmalar yürütmektedir.

Prof. Dr. Elif Tekin-İftar

1970 yılında Erzurum’da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 1991 yılında lisans, 1994 yılında ise yüksek lisans derecesini aldı. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesini aldı. Türkiye Bilimler Akademisi’nden aldığı Yurtiçi Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu ile Amerika Birleşik Devletleri’nde Kentucky Üniversitesi’nde doktora eğitimi için çalışmalarda bulundu. Tekin-İftar 2003 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Özendirme Programı kapsamında Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülü ve Bursu’nu kazandı. 1991-1994 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda rehber öğretmen olarak görev yaptı. 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2003 yılında özel eğitim alanında doçent unvanını, 2009 yılında ise profesör unvanını aldı. 2007 yılından beri Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde müdür olarak görev yapmaktadır. Gelişimsel yetersizliği olan çocuklara yönelik etkili öğretim, uygulamalı davranış analizi, yanlışsız öğretim yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemleri konuları Tekin-İftar’ın bilimsel çalışma konuları arasındadır. Bu konularda ulusal ve uluslar arası dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ve eş yazarlı kitapları vardır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.

Y. Doç. Dr. Onur Kurt

1976 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1993 yılında Van Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 yılında Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında lisans, 2001 yılında yüksek lisans, 2006 yılında ise doktora derecesi aldı. 1997 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Öğretim elemanı olarak göreve başladıktan sonra Küçük Adımlar Erken Özel Eğitim Programı kapsamında aile rehberliği çalışmaları yürüttü. Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Biriminde iki yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 2005-2006 yılları arasında İngiltere’de bulunan Sunfield Araştırma Enstitüsü ve Sunfield Özel Eğitim Okulu’nda konuk araştırmacı ve öğretmen olarak görev yaptı. Halen Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayrıca, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’na (OÇİDEP) ilişkin uygulamalarda danışmanlık görevini yürütmektedir. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi ve gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi yer almaktadır.

Y. Doç. Dr. Burcu Ülke-Kürkçüoğlu

1977 yılında Eskişehir’de doğdu. Orta öğrenimini 1994 yılında Ankara’da tamamladıktan sonra 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nden lisans, 2001 yılında İngiltere Leeds Üniversitesi özel eğitim alanında yüksek lisans, 2007 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nden özel eğitim alanında doktora derecesi aldı. 2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev yaptı. 2004-2009 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılının başından bu yana Anadolu Üniversitesi özel eğitim alanında yardımcı doçent olarak Engelliler Araştırma Enstitüsü’nde görev yapmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde lisans dersleri okutmakta ve eğitim seminerleri vermektedir. Ayrıca, Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı’nda (OÇİDEP) danışman olarak çalışmaktadır. Bilimsel ilgi alanları arasında uygulamalı davranış analizi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların eğitimi ve otizmli çocuklara yönelik bilimsel dayanaklı uygulamalar yer almaktadır.