Sıkça sorulan sorular

Soru 1:

Bu Portalda sunulan bilgiler yalnızca okulöncesi dönemdeki otizmli çocuklara yönelik midir?

 

Yanıt 1:

Bu Portalın ana hedef kitlesi okulöncesi dönemdeki otizmli çocuklar olmakla birlikte, Portalda sunulan pek çok bilgi daha büyük yaşlardaki otizmli çocuklarda da kullanılabilecek özelliktedir. Ayrıca, bu bilgilerin önemli bir bölümü gelişimsel yetersizliği olan diğer çocuklarda, hatta normal gelişim gösteren çocuklarda bile işe yarayabilecektir.

 


Soru 2:

Portal kullanıcılarına bir sertifika verilmekte midir?

 

Yanıt 2:

Hayır, bu Portal resmi bir sertifika programı olmadığı için, bir sertifika söz konusu değildir. Ancak, Modüllerin sonunda yer alan değerlendirmelerde başarılı olanlara, başarı belgesi verilmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için tıklayın.

 


Soru 3:

Portalda yer alana Modülleri sırayla mı takip etmek gerekmektedir?

 

Yanıt 3:

Modülleri sırayla takip etmenin yararlı olacağı kuşkusuz olmakla birlikte böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.

 


Soru 4:

Modüllerde yer alan videolar gerçek uygulamaları mı yansıtmaktadır?

 

Yanıt 4:

Videoların çoğu gerçek uygulama ortamlarında otizmli çocuklarla çekilmiş görüntülerden alınmıştır. Ancak, bazı videolar bu Portal için özel olarak otizmli ya da normal gelişim gösteren çocuklarla çekilmiş görüntüleri içermektedir.

 


Soru 5:

Bu Portaldan OÇEM’e ya da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine devam eden otizmli çocuklar için yararlanmak olası mıdır?

 

Yanıt 5:

Evet, bu Portaldaki bilgilerin hemen hepsi, özel eğitim ortamlarında otizmli çocuklara sunulan eğitimin iyileştirilmesine önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Bu katkılar; nelerin öğretileceğine karar verme, bunların nasıl öğretileceğini belirleme ve davranışları yönetme şeklinde özetlenebilir.